در حال بارگزاری....
دانلود

کارتون زنان کوچک : قسمت هشتم - جستجوی خانه

خب در این قسمت میبینیم که : خانواده مارچ در خانه عمه مارتا تا زمانی که خانه ای پیدا کنند میمانند ولی خانه ای مناسب پیدا نمیکنند که هم برای 7 نفر مناسب باشه و هم قیمتش پایین باشه و تا وقتی که آن ها در خانه عمه مارتا هستند به اون ها عمه مارتا دستور میده که باید در کار های خانه به استر کمک کنند و به هر کس یه کاری رو میده و .......