در حال بارگزاری....
دانلود

با این گجت آلودگی هوا را تشخیص دهید

محققان موفق به ساخت گجت پوشیدنی شده اند که می تواند کاربرانش را از وضعیت آلودگی هوا مطلع کند.
http://www.mehrnews.com/news/2918564