در حال بارگزاری....
دانلود

سهمیه سوخت خودرو های شخصی بعدا اعلام خواهد شد

سهمیه سوخت خودرو های شخصی بعدا اعلام خواهد شد . به قولی از نشریات این شرئعی است برای یکسان سازی قیمت سوخت در کشور