در حال بارگزاری....
دانلود

10 نکته برای استخدام یک کارمند مناسب

استخدام کارمند مناسب ، فرایند بسیار مهم و حائز اهمیتی است. چرا که استخدام یک کارمند نا مناسب برای شما و محیط کارتان هزینه ای بسیار گزاف مالی و زمانی به همراه خواهد داشت .
از سوی دیگر، استخدام کارمند مناسب با خود، بهره وری بالا و موقعیت های موفقیت آمیز بسیار زیاد شغلی را به ارمغان می آورد و در مجموع تاثیر مثبتی بر محیط کار شما می گذارد.