در حال بارگزاری....
دانلود

Misha talk about DESTIEL=))

"این رو برای اون افراد که در جریان نیستن"خب اینم یکی از مصاحبه هایی که با میشا شده و درباره دستیل حرف زده! ... از نظر خودشم یک رابطه رمانتیکه که فن ها ساختن برای رابطه دین و کستیل ..[بیشتر دنبال کننده هاش به خاطر کستیل بوده]..D=...فقط صدای ویدیو رو ببیرید بالا .. و این کسی هم که فیلم گرفته جای حساس قطع کرد=|||