در حال بارگزاری....
دانلود

Farzad Farzin ........... Shookhi

یــــــادِتِه بِهم گُفتی سیگار نَکِش؟


الان ✘سیــــگار✘ کِه هیــــــــْــچ...


اِاااااااای... تَک و توکی " نَفـــــَـس " میکِشَم. . .


" بِهِت قــــــــــــول میدمم اینم " "کِنــــــــــــــار " بِذارَم. . .