در حال بارگزاری....
دانلود

نکته کنکوری فیزیک: مبحث فشار و گاز کامل سال دوم

در این ویدئو توضیحاتی در خصوص یکی از بیشمار نکات کنکوری فیزیک در مبحث فشار و گاز کامل سال دوم ارائه شده است.
برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت رسمی مهندس هومن باستی مراجعه کنید:
http://hoomanbasti.com
سامانه پیامک: 1000484235