در حال بارگزاری....
دانلود

برگزاری سیزدهمین جشنواره فرهنگی ورزشی رضوی 4 9

اجرای مداحی وچاووشیخوانی توسط مداح وذاکر اهلبیت ع غلامرضا فیروزیان
مکان برگزاری مسجد جامع افضل روستای گورزانگ شهریور ماه 1394

باهمکاری هیئت امناء وهیئت مذهبی امام علی ع مسجد جامع افضل روستای گوررانگ


مطالب پیشنهادی