در حال بارگزاری....
دانلود

تریلرفیلم پانزهیر دای سیفو امین بزتپ موسس وینگ چون ابماس

فیلم رزمی اکشن 2014 با بازیگری دای سیفو امین بزتپه که جدیدترین فیلم ایشان می باشد در بین فیلم نحوه ادمک چوبی زدن ایشان تا بحال دیده نشده است بسیار سریع و دیدنی است و ایشان برترین وینگ چون کار دنیا محسوب می شوند و بنیانگذار سبک وینگ چون ابماس دردنیا می باشند و نماینده ایشان در ایران آقای سیفو حسین قربانخانلو (استاد عزیزم )می باشند WWW.EBMAS.IR