در حال بارگزاری....
دانلود

فیلم آموزش مراحل حرفه ای فروش مشاوره فروش 3-13

مهارت های ارتباطی با مشتریان
مهارتهای گزارش نویسی فنی و مدیریتی
مهارت های رفتاری مدیران بازاریابی
مهارت قیمت گذاری و چانه زنی حرفه ای
مهارت تبلیغات و روابط عمومی
مهارت تعامل با زیردستان (صدور دستور، پاسخ به نظرات، درخواستها و اعتراضات)
مهارت تعامل با مدیران مافوق (گزارش دهی، دستورپذیری، ارائه ایده، نظر و پیشنهاد)
مهارت های ارایه پروموشن
مهارت های جذب
mrmodir.ir
Mrmodir.com
مشاور مدیر