در حال بارگزاری....
دانلود

پیام سید حسن نصرالله به اسرائیل-1393/11/10

ما از جنگ نمی ترسیم. ما به تجاوز پاسخ می دهیم هرچند ما دنبال جنگ نیستیم اما تجاوز را بی پاسخ نخواهیم گذاشت.