در حال بارگزاری....
دانلود

نماهنگ خزان لیلی پرده ی

نماهنگ خزان لیلی
پرده ی آخر شاهکارلیلی و مجنون نظامی گنجوی زیباترین منظومه ی عاشقانه ی عالم
با دکلمه : استاد غلامی سرای
کاری از: مرکز فرهنگی شهید جدیری کهنموئی
http://shahidjodeiry.blogfa.com
https://instagram.com/shahidjodeiry
https://t.me/shahidjodeiri
https://bit.ly/2l9v0T1
https://bit.ly/2WAE1CB
14 آبان 98