در حال بارگزاری....
دانلود

امین آقا فرزانه-از قَمه کشی تا جهیزیه

امین آقا فرزانه سرگذشت عجیبی دارد؛ مردی که در کارنامه اش از مدال طلای دوی هزار و پانصد متر دارد تا سال ها زندان و درگیری و تعقیب و گریز. درست از 5 سال پیش یعنی از سفر امین آقا فرزانه به کربلا و یک تصمیم بزرگ برای درست زندگی کردن شروع شد تا امروز که جهیزیه دادن به دخترهای بی بضاعت و یتیم داری و آشتی دادن و رضایت گرفتن برای مقروضین دیه و محکومین قصاص جزو کارهای روزمره امین آقاست.

امین آقا در