در حال بارگزاری....
دانلود

آیا پیامبر فراموش میکند؟شبهه ضد دین ها.سنقرئك فلا تنسى

این آیه از آیاتی است که ضد دین ها برای رد نبوت رسول الله و فراموش کاری ایشان مطرح میکنند و متاسفانه برای تایید حرف هاشون به روایات اهل تسنن استناد میکند
حال ببینیم نظر شیعه چیست؟


مطالب پیشنهادی