در حال بارگزاری....
دانلود

نماهنگ دلم گرفته - امین رستمی

ما از مردن نمی هراسیم... میترسیم بعد از ما ایمان را سر ببرند...

باید بمانیم تا آینده شهید نشود و از دیگر سو باید شهید شویم تا آینده بماند...

عجب دردی!

شهید مهدی رجب بیگی