در حال بارگزاری....
دانلود

انیمیشن ترومای ستون فقرات

در این انیمیشن آموزشی مکانیسمهای آسیب ستون فقرات-علایم (اگر بیمار احساس کرختی و بی حسی دارد)-باز کردن فک با فشار-سایز کردن کلارگردنی-بی حرکت سازی ستون فقرات روی لانگ بک بورد آموزش داده می شود.
www.sharehmr1.blogfa.com
وبلاگ آموزشی اورژانس 115 مشهد مقدس