در حال بارگزاری....
دانلود

یک روز از عمر یک فرودگاه

شما در این ویدیو گذز زمان در فرودگاه هاندا (Haneda) واقع در توکیو ژاپن را مشاهده می کنید.
www.digigoo.ir