در حال بارگزاری....
دانلود

فشار G حین پرواز

نیروی شتاب گرانش زمین را فشار G گویند.بدن انسان تحمل حداکثر 6G را دارد ولی بیشتر از این مقدار بیهوش موقت به خلبان دست میدهد و خلبانان برای پرواز بدون مشکل در این رنج فشار لباسهای آنتی جی به تن میکنند!