در حال بارگزاری....
دانلود

بروزرسانی بزرگ کلش : دفاعی جدید « توپخانه عقاب »

سیزدهمین ویژگی و پیشنمایش بروزرسانی بزرگ پیشرو با معرفی دفاعی جدید تاون هال ۱۱ و با عنوان توپخانه عقاب معرفی شد.