در حال بارگزاری....
دانلود

انتقاد شدید وزیر کشور آلمان از رفتار برخی پناهجویان

توماس دمزیر وزیر کشور آلمان با انتقاد از رفتار برخی از پناهجویانی که به آلمان رسیده اند گفته است که آنها به اندازه کافی قدردان نیستند.

آقای دمزیر در گفت و گویی با شبکه دوم تلویزیون آلمان با اشاره به اینکه پناهجویان باید نحوه تقسیم و محل استقرار خود را که توسط مقامات تعیین می شود بپذیرند گفت: «پناهجویان تا تابستان امسال سپاسگزار بودند که به آلمان رسیده اند و در کنار ما هستند،