در حال بارگزاری....
دانلود

خلافت فقط برای اهل بیت و عترت پیامبر است (از اهل سنت)

اثبات اینکه خلافت فقط حق اهل بیت و عترت پیامبر است نه کس دیگر از کتب صحیح اهل سنت