در حال بارگزاری....
دانلود

فیلم تیراندازی مرزبانی ترکیه به قاچاقچی ایرانی

در این مستند یک تبعه ایرانی که سوخت قاچاق کرده و قصد ورود غیر قانونی به ترکیه را داشت، طبق مقررات بین المللی به علت عدم توجه به اخطار پلیس مرزی کشته می شود و.... فیلم توضیحات فارسی دارد