در حال بارگزاری....
دانلود

آسمان تو چه رنگ است امروز علیرضا قربانی

✤✣ارغوان شاخه همخون جدا مانده من✤✣
✤✣آسمان تو چه رنگ است امروز✤✣
✤✣آفتابی ست هوا✤✣
✤✣یا گرفته است هنوز✤✣
✤✣من در این گوشه که از دنیا بیرون است✤✣
✤✣آفتابی به سرم نیست✤✣
✤✣از بهاران خبرم نیست✤✣
✤✣اندر این گوشه خاموش فراموش شده✤✣
✤✣یاد رنگینی در خاطرمن✤✣
✤✣گریه می انگیزد✤✣
✤✣ارغوانم آنجاست✤✣
✤✣ارغوانم تنهاست✤✣
✤✣ارغوانم دارد می گرید✤✣
✤✣این چه راز ی است که هر بار بهار✤✣
✤✣با عزای دل ما می آید ✤✣
✤✣تو برافراشته باش✤✣
✤✣تو بخوان نغمه ناخوانده من✤✣


3 آذر 1400