در حال بارگزاری....
دانلود

جدیدترین روش ترک سیگار و قلیان (2)

تمرینات و تکنیک های ارائه شده در این فیلم براساس جدیدترین متدهای ترک سیگار در دنیا و همچنین با استفاده از تجربیات شخصی خودم وافراد شرکت کننده در دوره های ما تهیه شده است . برای شما ترک سیگار و قلیان را "واقعا آسان و راحت" کرده ایم .
تصمیم و اراده از شما کمک و همراهی ازما!!!