در حال بارگزاری....
دانلود

ربات دوپای ATRIAS با قابلیت حفظ تعادل در شرایط سخت

لینک مطلب مرتبط:

http://www.zoomit.ir/it-news/26639-spring-mass-technology-walking-robots