در حال بارگزاری....
دانلود

شعر خوانی تأثیر گذار مجری شبکه افق - بخش دوم

شعر زیبای سید حمیدرضا برقعی در مدح حضرت علی اکبر (ع) با اجرای مجری تلویزیون مجتبی حصامی- برنامه ی جاذبه - شبکه افق