در حال بارگزاری....
دانلود

تجمع مردم تبریز در مقابل سفارت آذربایجان

تجمع مردم تبریز در مقابل سفارت آذربایجان در 19 اردیبهشت 91 و تشویق مردم اذربایجان به پیروی از بیداری اسلامی سایر ملل مسلمان