در حال بارگزاری....
دانلود

جلسه 2. مدل سازی سیستم های کنترلی (دانشگاه بریستول)

این ویدیو به بررسی مدل سازی سیستم های کنترلی می پردازد و مفهوم تابع تبدیل در آن بحث می شود.