در حال بارگزاری....
دانلود

جابجا کردن درخت

ماشینی که برای جابجا کردن درخت بطور کاملا سالم ساخته شده است.