در حال بارگزاری....
دانلود

فوم بتن دیواری -بتن سبک غیر اتوکلاو پرلکس - 09131132026

بلوک های سبک بتنی پرلکس ، انتخابی عالی برای ایجاد دیوارهای عایق صوت و حرارت - با پرلکس مبحث 19 انرژی در مورد دیوارچینی رعایت خواهد گردید.
برین سپاهان عرضه کننده بلوک های سبک بتنی پرلکس در ضخامت های 10 و 15 و 20 سانتیمتر
www.ayeghestan.ir
09131132026 - 32648897 031