در حال بارگزاری....
دانلود

حذفی قسمت بیست و دوم امپراطور دریا-حذف آخر سکانس- 79

اعتراف سوم یوم جانگ به جانکوا
-اولا به این راضی بودم که فقط از دور ببینمت اما من فقط میخواستم تو همسرم باشی،فقط برای یه بار؛اگه من باعث ناراحتی تو هستم نمیتونم خودمو ببخشم،لطفا منو ترک کن و با شادی زندگی کن.