در حال بارگزاری....
دانلود

6- سیستم اطفاء حریق فوم در فضای باز از مخازن با فشار بالا

فیلم 6 - تست و تخلیه سیستم اطفاء حریق فوم در فضای باز از مخازن با فشار بالا