در حال بارگزاری....
دانلود

کلیپی به زبان عربی (علی برکات)در مورد سردار سلیمانی

نفوذ سردار بیش از آنکه در خاک باشد در دل است ...

و ایران پر از سردار سلیمانی است ...