در حال بارگزاری....
دانلود

متن خوانی آشا محرابی و صدای آشنا ِ منوچهر طاهر زاده.

متن خوانی آشا محرابی و صدای آشنا با صدای منوچهر طاهر زاده.برنامه ۱۰۴۰ رادیو هفت - ۱۳۹۳.۹.۱۷ http://r-mesle-radio۷.blogfa.com و http://donbaler.com/pages/radio۷