در حال بارگزاری....
دانلود

طبیعت زیبا با موسیقی آرامش بخش

تو کلاس درس خدا اونیکه ناشکری میکنه رد میشه
اونیکه ناله میکنه تجدید میشه
اونیکه صبر میکنه قبول میشه
اونیکه شکر میکنه شاگرد ممتاز میشه
من دعا میکنم همیشه شاگرد ممتاز خدا باشیم
شما هم دعا کنید تا باهم تو یه کلاس باشیم...