در حال بارگزاری....
دانلود

روایت امام خامنه ای از ارادت جوانان به امام خمینی (ره)

امام خامنه ای می فرمایند: اکثر ملت ما جوانانی هستند که دوران زندگی پربار امام بزرگوار را درک نکرده اند؛ یا متولد بعد از وفات آن بزرگوار هستند یا در دوران ده ساله حیات مبارک امام بزرگوار، پسر بچه ها و دختر بچه های خردسالی بودند؛ اما همین جوان های مؤمن و نورانی در سرتاسر کشور آنچنان به امام و یاد او و نام او عشق می ورزند که گویی از هم صحبتی با امام برخوردار بوده اند.