در حال بارگزاری....
دانلود

علیرضا هادیان

علیرضا هادیان نوش آبادی 21ساله با اینکه مادرزادی از ناحیه دستها و پاها دچار نقص عضو است اما در زندگی با همین جسم ناقص کارهایی می کند که از توانایی انسان سالم بر نمی آید.ورزشهای پرتاب دیسک تنیس روی میز فوتسال را با همسن و سالهای خود انجام می دهد و در حرکات ورزشی و مسابقات خیلی ها در مقابلش عاجزند.قدرت ضربات شوت با دست به توپ از ضربه پای انسان عادی به توپ قوی تر و غیر قابل کنترل است.در زمان دریبل با دروازه بان کمتر دروازه بانی توانایی رودرویی با این جوان ورزشکار را دارد.