در حال بارگزاری....
دانلود

شلیک گلوله به آیفون

در این ویدئو تعداد گوشی های آیفون مورد نیاز برای متوقف کردن گلوله ی AK-47 یا همان کلاش محاسبه شده است.