در حال بارگزاری....
دانلود

بخشی از تصنیف فریاد / کلام و آهنگ: محمدرضا کاکاوند

کنسرت گروه سپندار / اجرا 1387. /
شعر و آهنگ و سرپرست گروه: محمدرضا کاکاوند. /
خواننده: ساقی کاکاوند، رضا شیرزادی. /
سنتور: فریده مدبر، ژاله علیپور. /
تنبور: فرشته جاویدمهر. /
تار: تهمینه باقری. /
بمتار: زهرا سلیمی. /
تنبک، دهل: الهام کاکاوند، شیما اصلانی. /
کمانچه: فاطمه نوروزیان. /
دف، دایره: لیدا حکیمی. /


مطالب پیشنهادی