در حال بارگزاری....
دانلود

خانم جوادی پور دبیر ششم دبیر دسا، جدول تناسب ریاضی ششم

کارشناس آموزش ابتدایی ،
بیست و دو سال تجربه در امر آموزشی ،
4 سال سرگروه پایه چهارم / دو سال تدریس پایه ششم ،
تالیف کتاب همراه با دانش آموز ،
رتبه اول منطقه طراحی آموزشی برای چند سال ،
رتبه اول منطقه در الگوهای برتر تدریس ،
کسب رتبه استانی جابر بن حیان ،
کسب چندین تقدیر نامه از مدیر کل آموزش و پرورش ،
کسب سرگروه برتر منطقه در شهرستان های استان تهران ،
02188949473 ( موسسه فرهنگی دبیر دسا )