در حال بارگزاری....
دانلود

معرفی پروژه ایران آری

ایران آری بهترین فضای استفاده از ظرفیت شبکه های اجتماعی و فضای مجازی در انتخابات می باشد. پروژه های ایده محور، شعار محور، رزومه محور، گفتگوی رو به دوربین و ....
ایران آری بازنمایی کاندیدای حاضر در انتخابات می باشد.


مطالب پیشنهادی