در حال بارگزاری....

کشتن سواره نظام توسط جومونگ

یکی از سکانس های جذاب 25 سریال افسانه جومونگ می باشد.