در حال بارگزاری....
دانلود

اولویت اول دسترسی به داروست بعد حمایت از تولید داخلی

شبکه تهران- 30 بهمن 93- 18:30| وزیر بهداشت می گوید با این راهبرد در تلاش است تا کمبودهای دارویی را لغو کند و اگر لازم باشد حتی دارو هم وارد می کند.