در حال بارگزاری....
دانلود

هوشی مین رهبر سوسیالیست ویتنام

هوشی مین پدر استقلال و انقلاب ویتنام که رهبر این کشور از سال ۱۹۴۵ تا ۱۹۶۹ بود .