در حال بارگزاری....
دانلود

جزئیات خرید کالای ایرانی با وام ده میلیون تومانی

شبکه خبر- 2 آذر 94- 08:33| طرح کارت خرید کالای ایرانی ۱۰میلیون تومانی همزمان با طرح وام ۲۵ میلیون تومانی خرید خودرو مطرح شد؛ اما با وجود اینکه ثبت نام وام خرید خودرو به پایان رسیده، هنوز ثبت نام کارت ۱۰ میلیون تومانی خرید کالای ایرانی آغاز نشده است. در این بخش خبری با میری نائب رئیس اتحادیه لوازم خانگی گفتگو شد.