در حال بارگزاری....
دانلود

ویژگی های خاص مین یانگ از زبون لی مین هو!(خیلی بامزست!)

برای کنفرانس بعد از شکارچی شهرشونه!به مین هو میگن:یک ویژگی خاص از مین یانگ رو بگو!؟ مین هو هم میگه :مین یانگ خیلی میخنده،!
(مین یانگ سرشو روی میز میزاره و دیگه نمیتونه جلوی خودشو بگیره!)
بعد مین هو بهش نگاه میکنه و میگه:هنوز هم داره میخنده! اون خیلی میخنده! چند نفر از بازیگران مشهور دیگه خندیدن مین یانگ رو یکی از ویژگی های خاصش گفتن....