در حال بارگزاری....
دانلود

رژیم دوکان - مصاحبه دکتر OZ و توضیح در مورد این رژیم

روز بعد از عروسی کیت مدیلتون دوشس انگلیس این شبکه آمریکایی با دکتر آز معروف تماس گرفته و در مورد رژیم شاهزاده میپرسه...
برای دریافت اپلیکیشن رژیم دوکان به سایت www.dukan.ir مراجعه نمایید.