در حال بارگزاری....
دانلود

فقط ما خرس ها-کارتون(طنز)،قسمت دوم،بخش دوم

در ادامه بخش قبل(به اپلود فایل به اینترنت و لایک!)خرس قهوه ای با دیدن ان ویدئو معروف،وسوسه میشود،و به رویایی فکر می کند،که اگر ویدئو بسازد که معروف شود!شهردار،کلید شهرش را به او میدهد و همه چیز مال او میشود!برای همین شروع میکند به ساختن انواع و اقسام ویدئو های "مسخره!" و در نهایت انها را اپلود میکند،ساعت ها میگذر،ولی هیچ کس از ویدئوهایش بازدید نمی کند!!!درنهایت تصمیم می گیرد... (ادامه در نظرات)