در حال بارگزاری....
دانلود

ساسی مانکن- موشولینا کوشن !

پـروداکشن ساسی همه جا رو گشت
پس گوش بده به هـه هـه
ساسی مـانکن سال 88
میرم دم جا لباسیمو و لباسهامو میپوشم
کجا رفتند و بگو کجا موندند
بگو موشول اینا کوشند
هـــــو
بپوش لباسهای آبیت من آبی نمیپوشم
من یه اختـراع 6 و 8 تیم که ورژن بالاترمو نمیفروشم
تو که اخی تو که تلخی
بگو با چی خوردنت
تو که ویزا نداری چه جوری کرواسی بردنت