در حال بارگزاری....
دانلود

1392/09/07:هک شدن سایت هیئت میثاق توسط تکفیری ها ...

این هیئت به دلیل روشنگری درباره جنایات وهابی ها ی سوریه در مداحی های خود موجبات خشم وهابیان کثیف رو فراهم کرده است...